Saturday, May 9, 2009

Sociale netwerken: voor elk wat wils

Sociale netwerken zijn het afgelopen jaar veel in de pers geweest waarbij steeds dezelfde elementen belicht worden: de explosieve groei van sociale netwerksites, het gebruik bij jongeren en de privacy. Toch valt er veel meer te zeggen over het fenomeen, en dan vooral wat je ermee kunt doen, voor wie/wat het allemaal geschikt is en welke resultaten je ervan kunt verwachten. Stuk voor stuk vragen die de mensen meer bezighouden dan statistieken en cijfers.

Vandaag wil ik een stukje dieper ingaan op de grote verscheidenheid van sociale netwerken en het uiteenlopende publiek dat ze bereiken. Misschien vind je hier wel een interessant sociaal netwerk voor jezelf tussen?

Grosso modo kan je sociale netwerken indelen in 6 categorieën:
• Zakelijke netwerken zoals Linkedin of Viadeo
• Vriendschapsnetwerken zoals Facebook en Netlog
• Foto-en Videonetwerken zoals Flickr en Youtube
• Datingnetwerken
• Mobiele netwerken
• Niche netwerken

Binnen de groep nichenetwerken (overigens een van de snelst groeiende categorieën) kan je nog een heleboel subcategorieën onderscheiden zoals bijvoorbeeld gaming en 3D (type Second Life), netwerken voor kinderen, netwerken voor ouderen, netwerken rond exotische hobbies enzovoort.
Daar waar de meest gekende sociale netwerken zich officieel richten op jongeren (Netlog 14 tot 23 jaar), studenten (Facebook 20-25 jaar) en kaderleden(Linkedin 30-40 jaar), zien we dat met hun groeiend succes ook hun doelpubliek begint te verbreden. In België bijvoorbeeld telt Facebook zo’n goede 2 miljoen leden, en dat zijn uiteraard niet allemaal studenten.Twee jaar geleden was Facebook nog een netwerk voor twintigers maar vandaag vind je er zowat iederen: jongeren, politici, ondernemers, moeders,...

Opmerkelijk is wel dat wanneer een netwerk “verbreedt” (lees: ze heel veel leden beginnen te krijgen), je vaak ziet dat mensen beginnen groepen op te richten binnen het netwerk . Blijkbaar hebben we er behoefte aan om enerzijds deel uit te maken van een grote groep, en anderzijds onze eigenheid te willen bewaren (een soort zoekt soort gevoel).

Ook zien we dat meer en meer nichenetwerken gericht op specifieke leeftijdsgroepen de kop opsteken. Zo hebben we Taatu en Minifizz (beiden van Belgische makelijk) die zich richten op kinderen maar ook Goedenwel wat een Nederlands netwerk is voor 50 plussers. En voor wie helemaal een sociaal netwerk op maat wilt hebben, bestaat er nog de moigelijkheid om er zelf eentje op te richten dankzij gratis platformen zoals Ning.

Kortom: sociale netwerken worden meer en meer een kwestie van maatwerk.